Hjem
 

forsiden 2018

Søk

 stemvp 

 

Stiller stortingsliste i Rogaland.

 
16 aldersfordelte gode kandidater.

blue tickVi vil beholde K-en i KRLE.

blue tickBarn og unge må fortsatt få tilgang til de bibelske fortellingene i våre skoler.

blue tickNorge har hatt kristen innflytelse i 1000 år. Vi vil at Bibelen får sin rette plass i undervisningen.

blue tickVi vil fronte de beste verdiene til beste for hele folket.

 

forsiden 2018

Stiller stortingsliste i Rogaland.

 
16 aldersfordelte gode kandidater.

blue tickVi vil beholde K-en i KRLE.

blue tickBarn og unge må fortsatt få tilgang til de bibelske fortellingene i våre skoler.

blue tickNorge har hatt kristen innflytelse i 1000 år. Vi vil at Bibelen får sin rette plass i undervisningen.

blue tickVi vil fronte de beste verdiene til beste for hele folket.

Stem Verdipartiet -
Gjør en forandring

Magne Hersvik

Daglig leder

Josef M. Nilsen

Konsulent/pensjonist

Trine Kristoffersen Kvitno

Jordmor

Terje Strøm

Lærer

Lill Marie Vågø

Barnevernspedagog

Asbjørn Håvik

Konsulent

Eiliv Tepstad

Industriarbeider

Peder Solli

Daglig leder

Ingebjørg Vaage

Hjelpepleier

Karl Otto Knutsvik

Fiskebåtreder

Arna Andersen

Hjelpepleier

Alf Berdinessen

Misjonær

Magne Monsen

Maskinist

Svein Magne Strand

HMS-koordinator

Leif Holgersen

Industriarbeider

Juni Tobiassen

Husmor
 

VERDIPARTIET

Vi vil bygge Norge på Bibelens grunnverdier og slå vern om nasjonal frihet.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Vi vil verne barnet i mors liv.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Vi støtter og står tydelig opp for Israel.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!