Artikler

Søk


Kristendom og politikk.

Dette opptar både Verdipartiet og svært mange unge og eldre i dag. Religion skal gjøres nøytral og kristendommen skal ikke ha noen forrett lenger. Derfor kjempes det fra sentrale Ap politikere i Landsmøtet om å få vekk K-en i religion og livssynsfaget KRLE. Norge har hatt kristen innflytelse i 1000 år og høstet velsignelser fra Gud - Herren. Nå skal religionene likestilles, den ene er like god som den andre.

Verdipartiet ble stiftet for å ta Norge tilbake til Bibelen Guds Ord.Vi tror at Jerusalem og Israel problemene blir løst i sin tid. Uansett hva FN og verdenssamfunnet mener. Vi tror på de profetiske løfter vi finner i Bibelen. Amos 9. 11-15 er sentrale vers.        Vers 15: Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Også Jeremias 31 taler om Israel og Judas samling. Eks. vers 5: Enda engang skal du plante vingårder på Samarias fjell. De som planter dem, skal også ta dem i bruk. Verdipartiet følger ikke to regiments læren i alle ting. Som jeg alt har skrevet blander Verdipartiet politikk og kristendom.

Abortloven ble et stygt «sår» i vår lovgiving. Over en halv million norske borgere fikk ikke vokse opp i landet vårt, etter at abortloven ble innført. Dette fører galt av sted. Det ofres mye på lystens alter. Verdipartiet ønsker å si i fra at som vi sår vil vi engang måtte høste. Lov om likekjønnede ekteskap og velsignelse av det som er galt ifølge Bibelen, er en alvorlig feil, og vil også engang måtte dømmes.Verdipartiet vil ha det beste kunnskap og skole tilbud. Men Verdipartiet vil heller ikke glemme at kristendomsundervisningen må ha sin rette plass.

De eldre på våre institusjoner eller om de bor hjemme, skal merke trygghet og trivsel. Det er jo disse som i etter krigstiden har vært med å legge grunnlaget for vår gode levestandard. De gode tidene som vi alle nyter godt av i dag.

Verdipartiet stiller stortingsliste i Rogaland til høsten. Våre godt aldersfordelte og dyktige kandidater arbeider for en god nærings, transport og helsepolitikk. Vi står opp for hele folket og vil la høre fra oss. Målet er de beste resultatene.

Josef M Nilsen (kommunestyre repr. i Karmøy)