Artikler

Søk

Hvem er Jesus Kristus?

Jesus Kristus er den levende Guds Sønn. Bibelen Guds Ord bekrefter dette.

Nystiftede Verdipartiet stiller med stortingsliste i Rogaland til høsten. Verdipartiet har den bibelske bekjennelse som sitt grunnlag.

Verdipartiet går til valg på følgende hovedsaker:
1. Vi vil bygge Norge på Bibelens grunnverdier og slå vern om nasjonal frihet.
2. Vi vil verne barnet i mors liv.
3. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.
4. Vi støtter og står tydelig opp for Israel.

Håpløst vil mange mene og trekker på skuldrene. Vi lever da i en moderne tid hvor alle religioner bør likestilles. Er det ikke slik at enhver blir salig i sin tro? Den lærde Saulus forfulgte de kristne. I et slikt ærende til Damaskus ble han møtt i et stort lys som blindet han. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Saul fikk møte den levende Jesus. Han fikk navnet Paulus og ble Jesu betrodde tjener og etterfølger, like til han led martyr døden i Roma. Han skriver sin bekjennelse til romerne: For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.

For å avkristne et folk må det gjøres angrep på Bibelen. I mange land er det straffbart å eie en bibel. Kristne forfølges for sin tro og må tåle straff og lidelser.

I Norge står kampen om å hindre barn og ungdom i barnehager og skoler å få tilgang til de bibelske fortellingene. Derfor er det veldig viktig å få fjernet K-en I KRLE faget. Nøytral religions opplysning er slagordet. PÅ denne måten forsøker en politisk å avkristne vårt land som har hatt den kristne tro i 1000 år. Menn som Hans Nielsen Hauge har vært med å bygge Norge fra fattigdom og nød til både åndelig og materiell fornyelse.

Jeg har i mange år vært aktiv i bibel utdelinger til skoleungdom. Et to språklelig testamente gis bort gratis til de som ønsker å få et slikt. Vi merket spesielt under den rødgrønne perioden at det ble vanskelig å slippe til i skolene. I dag er det fortsatt problematisk å få dele ut Bibelen til elevene i den norske skolen. Norge skal vise toleranse overfor annerledes tenkende religiøse grupper, de nye som i store mengder bosetter seg i landet vårt.

Verdipartiet vil bygge Norge på Bibelens grunnverdier og slå vern om nasjonal frihet. Norge trenger å bli kristnet på nytt. Fedrelandssalmen skal fortsatt synges: «Gud signe vårt dyre fedreland og Du sendte ditt Ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde.»

Verdipartiet tror på Guds velsignelse og vi stiller til valg i Rogaland med appellen: Stem på Verdipartiet - og gjør en forandring.


Josef M Nilsen  (Kommunestyre representant i Karmøy)