Artikler

Søk

 

Hvorledes ble valget?  V/ Josef M Nilsen (kommunestyre representant)

Noen er fornøyde og andre er skuffet. Valgkamp med media og TV-målinger. Noen ganger over sperregrensen og andre ganger under. Det står om partiers fremtid på den politiske arena.  Vinn eller forsvinn er dagens harde fakta. Valgkampen har i ukene før valget blitt en stor underholdnings maskin.

Men saken gjelder egentlig om å styre Norge til beste for våre borgere. Her har de forskjellige partier sine meninger på beste løsninger. De idealistiske hovedlinjene går mellom de som mener sosialisme og statlig styresett er best. Den andre siden satser er det en gjerne kaller borgerlig styresett. Her blir den private satsingen oppmuntret og satt i høysetet. Det gjelder også drift av barnehager og skoler. Og mange av oss er fornøyde med at det i dag finnes privatskoler og barnehager, private behandling og helseinstitusjoner.

Verdipartiet ble stiftet fordi vi mener at det kristne verdigrunnlaget står i fare. Gud signe vårt dyre fedreland, er viktig for oss. -Vil Gud ikkje vera bygningmann me fåfengt på huset byggja. - Du sendte ditt Ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde. Vi håper ikke denne salmen uteblir under 17. mai feiringen.

Derfor heter det i Verdipartiets satsings profil:

  1. Vi vil bygge Norge på Bibelens grunnverdier og slå vern om nasjonal frihet.
  2. Vi vil verne barnet i mors liv.
  3. Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.
  4. Vi støtter og står tydelig opp for Israel.

Verdipartiet ble stiftet i november 2016 og stilte til stortingsvalg for Rogaland den 11.september 2017. På disse månedene er vi rukket å bli godt kjent langt utover fylkesgrensene i Rogaland. Dette var vår første store målsetning. At 148 personer gav oss tillit ved valgene gjør oss både stolte og glade.

Vi kommer sterkere igjen ved kommunevalgene om to år, og da forventer vi våre egne gode resultater.

I dag er vi glade for at den borgerlige regjeringen får fortsette. Og vi tror at de som måtte bli våre kjernevelgere denne gangen, stemte taktisk. De var med og gav det resultatet som også Verdipartiet kan feire.

 

Noen bilder fra valgvaken:

 IMG 11981   IMG 11994   IMG 12013   IMG 12312