Årsberetning 2021

Søk

Årsberetning for Verdipartiet Telemark 2021


Verdipartiet Telemark ble formelt stiftet 14.12.2018 i Skien. Vi har satt søkelys på barnevernets maktovergrep, sett i lys av at Norge nå har tapt 15 saker i EMD (Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette er urovekkende, sett i lys av at Barnevernet fortsetter sin sosialistiske idelogi og troen på at barneoppdragelse er statens oppgave og ikke foreldrene. At til og med homofile og lesbiske kan adoptere barn, er absurd, så lenge det må en far og mor til for å få barn. At de biologiske lovene oppheves av Norges lover, taler til forfall for familien som institusjon i samfunnet. Verdipartiet er et konservativt parti, som støtter filosofen og politikeren Edmund Burke, som uttalte at familien er samfunnets urcelle.

Verdipartiet Telemark har 10 medlemmer i skrivende stund. På landsplan er det 41 medlemmer.

På fylkesårsmøtet i fjor gikk Kjartan Mogen og Haakon Johnsen, som var hhv. fylkesleder og nestleder inn i Demokratene. Årsaken var problemer med å stille egen valgliste til stortingsvalget 2021, dette grunnet problemer med å samle inn underskrifter pga. koronasykdommen som herjet i Norge og verden. I ettertid vil jeg imidlertid takke Daniel Rønjom som ikke ville slå seg sammen med Demokratene, noe som medførte at han ble valgt som fylkesleder. Fylkesstyret ble bestående av:

Fylkesleder: Daniel Rønjom
Nestleder og sekretær: Mauricio B. Evensen
Styremedlem: Sverre Lauritzen

Kjartan Mogen og Haakon Johnsen sitt medlemskap i Demokratene gikk imidlertid ikke som ventet. Takket være organisatorisk nestleder i Demokratene, som også var fylkesleder i Vestfold og Telemark fylke, påførte Kjartan Mogen en eksklusjon, uten hjemmel i partiets egne vedtekter. Kjartan Mogen klaget og ble tatt opp igjen som medlem, men da var han i mellomtiden fjernet fra stortingslisten. Utgangspunktet for å drive med politikk, er å kunne stille til valg, for å gjennomføre hva en står for. I ettertid har imidlertid den nye fylkeslederen, Henning Yven, i Demokratene for Vestfold og Telemark, samt 3 andre sentrale tillitsvalgte også blitt ekskludert. Konklusjonen av dette er at Demokratene er et parti en bør holde seg unna.

Da Kjartan Mogen ble sparket ut av stortingslisten til Demokratene, fikk han tilbud fra partilederen i Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, om å få førsteplassen i Telemark, samt fullmakt til å omrokere innlevert stortingsliste. Dette ble gjort og Verdipartiet fikk 1, 2 og 11. plassen på stortingslisten for Telemark. Disse var:

1. Kjartan Mogen
2. Arne Sigurd Mannsåker
11. Mauricio B. Evensen

Resultatet ble et valgteknisk samarbeid hvor medlemmene i Verdipartiet står forpliktet på formålsparagraf til Verdipartiet Telemark i § 1 hvor det står:

«Vårt formål er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi kjemper for Norsk suverenitet, menneskeverd og personlig frihet.»

Ved Stortingsvalget i Telemark fikk Alliansen 107 stemmer. Da Verdipartiet stilte egen stortingsliste i Rogaland ved stortingsvalget 2017, fikk partiet 148 stemmer.

Verdipartiet arrangerte en demonstrasjon på scenen på Handelstorget i Skien 28. august 2021, med flere inviterte appellholdere. Sven-Inge Johansen som stilte til valg for Alliansen deltok også med appell, i tillegg til at han også deltok på valgstand i Porsgrunn og Skien, sammen med Daniel Rønjom. I tillegg hadde Verdipartiet en valgstand i Treungen, hvor Haakon Johnsen og Kjartan Mogen deltok. Dette førte antageligvis til at Nissedal ble den kommunen i landet hvor Alliansen fikk 3. beste oppslutning med 0,27 % av stemmene i Nissedal kommune.

 

Skien, 4. mars 2022

 

Kjartan Mogen
Partileder i Verdipartiet

 

 

 

pdf   Årsberetning for Verdipartiet Telemark 2021