Om partiet

Søk

Sentralstyret som ble valgt på landsmøtet i Skien 28. Mai 2022 består av:

Partileder: Kjartan Mogen
Nestleder: Daniel Rønjom
Sekretær: Vidar Søntvedt
Styremedlem: Sven-Inge Johansen
1.- varamann: Mauricio B. Evensen

 

 

Bak fra venstre: Daniel Rønjom,Kjartan Mogen, Vidar Søntvedt.
Foran fra venstre: Sven-Inge Johansen, Mauricio B. Evensen.

 


Derfor stiftet vi Verdipartiet.


Fra stiftelse protokollen kan vi lese:
 «Verdipartiets formål er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi vil arbeide for menneskeverd, personlig frihet, et felles judeokristent grunnlag for nasjonen, respekt for Grunnloven og norsk suverenitet. Verdipartiets politikk bygger på Bibelens grunnverdier og Guds Ord.» I en tid med store religiøse brytninger har Verdipartiet valgt å blande kristendom og politikk. Vi ønsker med dette å være et annerledes parti. Da velger vi bort deler av to regiments læren, som står for den kristne og den verdslige delen. Denne læren blir sterkt fremhevet av andre partier.
                                              
Men i den grad at politiske partier lar KRLE paragrafen bli en kampsak på landsmøter, blir jo også slike framstøt politisk sammenblanding. K-en stor står for kristendomsundervisning på skolene, og prøves politisk å velges bort. Nøytral religionsundervisning blir slagordet for disse kreftene.

Verdipartiet kjemper for å beholde K-en, og ønsker at barn og unge skal bli kjent med de bibelske fortellingene. Vi tror Bibelen gir en god ballast for de unge videre i livet. Verdipartiet vender seg til de gruppene i samfunnet som fortsatt ønsker å se Norge som en kristen nasjon. Vi vil kjempe for det tre fargede og korsmerkede flagget vårt. Kristne smykker og kors må fortsatt være lov å bære i det offentlige rom.

Som politisk parti vil vi stå opp for at det norske lovverket fortsatt blir preget av den kristne tro. Det begynte på Moster og har hatt innflytelse i landet vårt i 1000 år. Ikke minst satte Hans Nielsen Hauge både kristne og materielle spor.

Verdipartiet blir derfor et viktig talerør for de som ønsker å ha Bibelen som rettesnor i livet. Slik ønsker vi å samle de verdikonservative til kamp mot u-lovene som vedtas og vil endre landet vårt.

Verdipartiet ble stiftet i Veavågen/Karmøy den 26. november 2016.


Tilstede var : Magne Hersvik, Stavanger. Trine Hansen, Hordaland, Magne Monsen og Josef M Nilsen fra Karmøy.
Verdipartiet ble gjort offentlig kjent i møte på Blå Kors Loftet samme kveld.

VERDIPARTIET

Vi vil bygge Norge på Bibelens grunnverdier og slå vern om nasjonal frihet.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Vi vil verne barnet i mors liv.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Ekteskapet er mellom en mann og en kvinne.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!
 
Vi støtter og står tydelig opp for Israel.
Stem Verdipartiet - gjør en forandring!