Resolusjoner

Søk

Resolusjon om FNs Agenda21

Forenedes Nasjoners Agenda21 (2015: Agenda2030) er planer for opprettelse av NWO, Den nye verdensorden. Dette betyr en ny organisering av hele verden, styrt av en ikke-demokratisk-valgt verdensregjering under FN. Denne planen er global og totalitær og kjennetegnes ved utrykket «bærekraftig utvikling» (sustainable developement). Dette er planer forfattet i FNs organer, men er under allerede under virkeliggjøring gjennom de enkelte medlemslands lokal-politiske miljø. I 1992 i Rio De Janeiro i Brazil undertegnet 178 land denne traktat under FNs daværende leder Maurice Strong og den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland.

Planene som allerede er i ferd med å bli implementert: Kontroll av av alle landområder, kontroll av alt vann, kontroll av alle mineraler, kontroll av alle slags planter, kontroll av alle dyr, også ville dyr, kontroll av alle slags byggverk og konstruksjoner, kontroll av all produksjon av energi, kontroll over all slags utdannelse, kontroll over all produksjon av mat, kontroll over all informasjon, kontroll og lagerføring av alle slags gjenstander og ikke minst, kontroll av barnefødsler og kontroll over alle menneskers liv, deres gjøren og laden over hele verden.

Hva er ikke-bærekraftig: Å bo i egen enebolig er ikke-bærekraftig, fritidsjakt og -fiske er ikke-bærekraftig, å spise kjøtt er ikke-bærekraftig, å bruke privatbil er ikke-bærekraftig, å bruke fritidsbåt er ikke-bærekraftig. All form for individualisme er egoistisk og uønsket. Grunnlaget for dette er lagt i den såkalte kommunitarisme; der «fellesskapets beste alltid veier tyngst og er avgjørende».

For at Agenda 2030 skal kunne gjennomføres flyttes innbyggerne fra sine landlige bosteder inntil dertil egnede tettsteder (se de kinesiske spøkelsesbyer), hvorigjennom større naturområder kan frigjøres og gjøres utilgjengelig for menneskene, bilparken skal reduseres og elektrifiseres, bruk av fossilt drivstoff avsluttes og brorparten av persontransport legges over på føtter, sykkel, buss og tog.

Menneskenes bruk av det fremtidige samfunn skal reguleres gjennom omfattende ikke-demokratisk besluttede, FN-forfattede restriksjoner og forordninger, gjennom en totalitær, fullstendig kontroll, også av oppførsel. Et eksempel på dette er det kinesiske belønning- og straff-system som har tatt i bruk såkalte sosiale poeng for eksemplarisk oppførsel; få poeng gir flere restriksjoner som f.eks. av ytringsfrihet, av fri bevegelse og anskaffelser; mange poeng gir mange muligheter. Sentralt i dette er tvungen bruk av mobiltelefon gjennom statlig forordning, og omfattende overvåkning per et utall av sentralt plasserte spionkamera.

 


For at dette skal kunne gjennomføres må Den norske grunnlov settes ut av funksjon. Verdipartiet vil sette alle krefter inn på å forhindre etablering av FNs kommunistiske fremtidssamfunn.


Forsøk på realisering av Agenda2030: https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/V9rB9J/global-naturavtale-paa-trappene-kan-bli-en-game-changer
Ikke-bærekraftig jakt og fiske: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190403193704.htm
Miljøpartiet De Grønne, partiet som fremfor noen representerer Agenda 2030: https://www.mdg.no/
Rosa Koire om Agenda21 i 2014 i København: https://www.youtube.com/watch?v=s1IacmUWVa4

Resolusjonen ble vedtatt på fylkesårsmøtet til Verdipartiet Telemark 5. mars 2022.

 

Sven-Inge Johansen
Talsperson i denne saken

Kjartan Mogen
Partileder i Verdipartiet


 

 

pdf   Forenedes Nasjoners Agenda21_planer for NWO vedtatt