Vedtekter Telemark

Søk

Vedtekter for Verdipartiet Telemark

1. Formål
Verdipartiet Telemark er å fremme en politikk som styrker Norge som en selvstendig, demokratisk og kristen nasjon. Vi vil arbeide for menneskeverd, personlig frihet, et felles judeokristent grunnlag for nasjon, respekt for Grunnloven og norsk suverenitet. Verdipartiet Telemarks politikk bygger på Bibelens grunnverdier og Guds Ord.

2. Tillitsverv
Alle tillitsvalgte og folkevalgte for Verdipartiet må være bekjennende kristne, og er forpliktet på å arbeide for partiets formål slik det er uttrykt i paragraf 1.

3. Organisasjon
Partiet er satt sammen av fylkeslag og lokallag.

4. Fylkesårsmøtet
Dette er partiets øverste myndighet og møtet arrangeres hvert år før utgangen av mars. Innkalling sendes med minst 14 dagers varsel.

Fylkesårsmøtet skal:
• Behandle årsberetning og revidert regnskap
• Foreta valg til valgkomite, fylkesstyre og revisor
• Vedta partiets program og vedtekter, med unntak av de vedtekter som ikke kan endres i forhold til stiftelsesdokumentene for Verdipartiet sentralt. Se vedlegg.

5. Opphør
Ved oppløsning av Verdipartiet Telemark kreves 75 % flertall av de fremmøtte på fylkesårsmøtet.

 

Skien, 26.07.2019